Comune di Mesenzana

telefono: 
0332 575116
indirizzo: 
Via San Martino, Mesenzana